Родительский университет

Цель: повышение педагогической и психологической культуры родителей, формирование ответственного, позитивного родительства.

Задачи:

- формирование ценностно-смысловых основ родительства; актуализация чувства ответственности за выполнение родительских функций;

- формирование и развитие психолого-педагогических компетенций родителей в области семейного воспитания (формирование знаний о семейной психологии, детско-родительских отношениях, возрастных особенностях детей, формирование гармоничных семейных отношений, навыков конструктивного взаимодействия с детьми и др.), содействие развитию навыков самообразования родителей;

- обеспечение целенаправленной работы по профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства, снижение риска конфликтных ситуаций и кризисных состояний, возникновения затруднений в семейном воспитании, оказание своевременной психолого-педагогической и информационной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- организация эффективного сотрудничества и партнерства родителей обучающихся и учреждения образования.

 

 

ЗАГАД

 

Аб арганізацыі бацькоўскага

ўніверсітэта

 

З мэтай стварэння ўмоў для павышэння бацькоўскай кампетэнтнасці, гарманізацыі дзіцяча-бацькоўскіх адносін у сям’і і ў адпаведнасці з Інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь “Асаблівасці арганізацыі сацыяльнай, выхаваўчай  і ідэалагічнай работы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі ў 2022/2023 навучальным годзе”

ЗАГАДВАЮ:

  1. Прадоўжыць у 2022/2023 навучальным годзе работу бацькоўскага ўніверсітэту (далей – універсітэт) на базе дзяржаўнай установы адукацыі “Пагост-Загародская сярэдняя школа імя славянскіх асветнікаў Кірыла і Мяфодзія” Пінскага раёна.
  2. Адказнасць за арганізацыю і работу бацькоўскага ўніверсітэта ўскласці на намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Саланевіч Н.А.
  3. Намесніку дырэктара па выхаваўчай рабоце Саланевіч Н.А. сагласаваць кандыдатуры педагагічных работнікаў для кіраўніцтва кафедрамі.
  1. Класным кіраўнікам 1-11 класаў правесці анкетаванне бацькоў з мэтай выяўлення цяжкасцей і праблем сямейнага выхавання; апрацаваць атрыманыя дадзеныя і перадаць загадчыкам кафедр для вызначэння тэматыкі заняткаў ва ўніверсітэце.
  2. Намесніку дырэктара па выхаваўчай рабоце Саланевіч Н.А. сумесна з загадчыкамі кафедр і класнымі кіраўнікамі падрыхтаваць план работы ўніверсітэта на 2022/2023 навучальны год.
  3. Кантроль за выкананнем загада ўскласці на намесніка дырэктара па выхаваўчай рабоце Саланевіч Н.А.

 

Дырэктар школы                                                      С.М. Ерш

З загадам азнаёмлены:                                             Н.А. Саланевіч

                  К.М. Заблоцкая                                    Т.С. Рэбкавец                               

                  А.В. Банцэвіч                                         С.М. Крывецкая

                  Т.М. Мелюх                                            М.В. Пашалюк

                  Т.В. Пашалюк                                         Л.С. Гурманчук

                  І.В. Бут-Гусаім                                        Г.В. Саланевіч

                  С.Ф. Рэбкавец                                        В.В. Гардзійчук